DEVOJČICE DO 8 GODINA:

1.Sarić Nika

DEVOJČICE DO 10 GODINA:

1.Ninković Tamara

2.Jović Zoja

DEVOJČICE DO 12 GODINA:

1.Todorović Kristina

2.Grozdanović Aleksandra

DEVOJČICE DO 14 GODINA:

1.Simić Hristina

DEVOJČICE DO 16 GODINA:

1.Danilović Jelena