DEČACI DO 8 GODINA:

1.Petrović Srđan

2.Milićević Marko

3.Bajčeta Ognjen

4.Miletić Nikola

DEČACI DO 10 GODINA:

1.Novaković Bojan

2.Petrović Aleksa

3.Novović Petar

4.Pudar Matija

DEČACI DO 12 GODINA:

1.Jovanović Marko

2.Jevrić Radovan

3.Vuković Aleksandar

4.Sandić Stefan

DEČACI DO 14 GODINA:

1.Paunović Mladen

2.Žugić Dušan