Ime i prezime GRAN PRI POENI 2017
1 Pavlović Đorđe 125
2 Marčić Andrija 105
3 Nikolić Luka 85
4 Vranić Luka 75
5 Mihailović Selena 65
6 Avramović Aleksa 55
7 Anđelković Viktor 45
8 Vasiljević Višnjom 35
9 Simić Mihailo 35
10 Ušljebrka Vukašin 35
11 Radice Prohor 25
12 Savić Damjan 25
13 Živanović Slađana 25
14 Jakovljević Andrija 25
15 Lakić Andrej 25
16 Avramović Stefan 25
17 Ružić Vanja 25
18 Panić Jovan 25
19 Gabović Darija 25
20 Vujasinović Damjan 25
21 Sudzum Teodora 25
22 Vukoje Luka 25
23 Jakšić Ognjen 25
24 Stevanović Dimitrije 25
25 Grubović Nađa 25
26 Romić Nikola 25
27 Kappenman Alexander 25