1. Bjeletić Željko
 2. Blanuša Strahinja
 3. Dinić Bogdan
 4. Grozdanović Aleksandra
 5. Ivanović Strahinja
 6. Jović Zoja
 7. Kersher Aleksandar
 8. Kersher Anica
 9. Košćal Lazar
 10. Košćal Arsenije
 11. Milošević Dušan
 12. Mitić Marko
 13. Pleli Luka
 14. Radisavljević Tara
 15. Savić Dunja
 16. Tadić Ana
 17. Tepavac Isidora
 18. Vučković Stefan
 19. Vukosavljević Tatjana