KADETSKI ŠAHOVSKI KAMP

BEOGRAD 28. – 31. AVGUST 2023.

Adresa: Učenički dom PATRIJARH PAVLE – Zdravka Čelara 14, Beograd (kod hale Aleksandar
Nikolić).

 • Spisak tema biće objavljen na zvaničnom sajtu Šahovske Akademije Šampiona.
 • Svi polaznici po završetku dobijaju radne materijale putem e-maila u chess base
  formatu.
 • Predavanja se izvode na srpskom jeziku.
 • Učešće na kampu je dozvoljeno svim zainteresovanim mladim šahistima iz Srbije i
  inostranstva
 • Kotizacija: predavanja: 4.000 dinara; U cenu je uračunato prisustvo predavanjima sa
  pratećim materijalima (12 sati);
 • II Rejting turnir 28. – 30.8. Tempo igre: 60. min + 30sec.; broj kola: 6;
  Za učesnike kampa upisnina 2000 dinara.
 • Organizator svim zainteresovanim učesnicima koji nisu iz Beograda, obezbeđuje smeštaj
  u Učeničkom domu Patrijarh Pavle po povlašćenim cenama.
 • Ukoliko bude dovoljan broj zahteva, moguće je u pauzi organizovati ručak po
  povlašćenim cenama.

Kontakt za prijavu: Tadić Branko 060/ 633 92 02;

e-mail: sahovskaakademijasampiona@gmail.com

Zvaničan sajt: www.sahovskaakademijasampiona.com