I KOLO

           Rezultati prvog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Mihailović Aleksandar  Srdanović Stefan

 0-1

2.  Kovačević Matija  Tadić Stefan

 0-1

3.  Ivanović Marko  Savić Anisija

 1-0

4.  Ristić Matija  Ivić Lazar

 0-1

5.  Srdanović Jovana  Jorgačević Jakov

 1-0

6.  Arsić Nikola  BYE

II KOLO

           Rezultati drugog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Ivić Lazar  Srdanović Jovana

 0-1

2.  Savić Anisija  Ristić Matija

 1/2-1/2

3.  Tadić Stefan
 Ivanović Marko

 1-0

4.  Srdanović Stefan  Kovačević Matija

 0-1

5.  Arsić Nikola  Mihailović Aleksandar

 0-1

6.  Jorgačević Jakov  BYE  1-0

III KOLO

           Rezultati trećeg kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Kovačević Matija  Arsić Nikola  1-0
2.  Ivanović Marko  Srdanović Stefan  1/2-1/2
3.  Ristić Matija  Tadić Stefan  0-1
4.  Srdanović Jovana  Savić Anisija  1-0
5.  Jorgačević Jakov  Ivić Lazar  1/2-1/2
6.  Mihailović Aleksandar  BYE  1-0

IV KOLO

           Rezultati četvrtog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Savić Anisija  Jorgačević Jakov  0-1
2.  Tadić Stefan  Srdanović Jovana  1-0
3.  Srdanović Stefan  Ristić Matija  1-0
4.  Arsić Nikola  Ivanović Marko  0-1
5.  Mihailović Aleksandar  Kovačević Matija  1-0
6.  Ivić Lazar  BYE  1-0

V KOLO

           Rezultati petog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Ivanović Marko  Mihailović Aleksandar  0-1
2.  Ristić Matija  Arsić Nikola  1-0
3.  Srdanović Jovana  Srdanović Stefan  1-0
4.  Jorgačević Jakov  Tadić Stefan  0-1
5.  Ivić Lazar  Savić Anisija  1-0
6.  Kovačević Matija  BYE  1-0

VI KOLO

           Rezultati šestog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Tadić Stefan  Ivić Lazar  1/2-1/2
2.  Srdanović Stefan  Jorgačević Jakov  1-0
3.  Arsić Nikola  Srdanović Jovana  0-1
4.  Mihailović Aleksandar  Ristić Matija  0-1
5.  Kovačević Matija  Ivanović Marko  0-1
6.  Savić Anisija  BYE  1-0

VII KOLO

           Rezultati sedmog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Ristić Matija  Kovačević Matija  1-0
2.  Srdanović Jovana  Mihailović Aleksandar  1-0
3.  Jorgačević Jakov  Arsić Nikola  0-1
4.  Ivić Lazar  Srdanović Stefan  1/2-1/2
5.  Savić Anisija  Tadić Stefan  0-1
6.  Ivanović Marko  BYE  1-0

VIII KOLO

           Rezultati osmog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Srdanović Stefan  Savić Anisija  1-0
2.  Arsić Nikola  Ivić Lazar  0-1
3.  Mihailović Aleksandar  Jorgačević Jakov  1-0
4.  Kovačević Matija  Srdanović Jovana  1/2-1/2
5.  Ivanović Marko  Ristić Matija  0-1
6.  Tadić Stefan  BYE  1-0

IX KOLO

           Rezultati devetog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Srdanović Jovana  Ivanović Marko  1-0
2.  Jorgačević Jakov  Kovačević Matija  0-1
3.  Ivić Lazar  Mihailović Aleksandar  0-1
4.  Savić Anisija  Arsić Nikola  0-1
5.  Tadić Stefan  Srdanović Stefan  0-1
6.  Ristić Matija  BYE  1-0

X KOLO

           Rezultati desetog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Arsić Nikola  Tadić Stefan  0-1
2.  Mihailović Aleksandar  Savić Anisija  1/2-1/2
3.  Kovačević Matija  Ivić Lazar  1/2-1/2
4.  Ivanović Marko  Jorgačević Jakov  1-0
5.  Ristić Matija  Srdanović Jovana  0-1
6.  Srdanović Stefan  BYE  1-0

XI KOLO

           Rezultati jedanaestog kola turnira za prvu kategoriju       Rezultati
1.  Jorgačević Jakov  Ristić Matija  0-1
2.  Ivić Lazar  Ivanović Marko  1-0
3.  Savić Anisija  Kovačević Matija  1-0
4.  Tadić Stefan  Mihailović Aleksandar  1/2-1/2
5.  Srdanović Stefan  Arsić Nikola  1-0
6.  Srdanović Jovana  BYE  1-0