Ime i prezime GRAN PRI POENI 2017
1 Tadić Stefan 125
2 Ivanović Marko 105
3 Grčić Vukašin 85
4 Radojičić Aleksandar 75
5 Molnar Luka 65
6 Pavićević Jovan 55
7 Kovačević Matija 45
8 Veličković Dušan 35
9 Vuković Pavle 35
10 Radosavljević Ilija 35